Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004

από τον Π.Βελιγραδιώτη & υιούς, τεχνικούς γερανών με πολύχρονη

παρουσία στην Ελληνική αγορά.

Από τον Απρίλιο του 2007 η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο

στις Μάνδρες – Κιλκίς όπου και στεγάζονται τα γραφεία και η μονάδα

παραγωγής.

 

TECHNIKI – MICHANIKI LTD, was founded in September 2004

from P. Veligradiotis & Sons, crane technicians with long term

presence in the Greek market.